Nadzór budowlany jest jednym z działów administracji.

Wszelkiego typu nadzory budowlane zajmują się przede wszystkim kontrolą stosowania się do szeregu norm prawa budowlanego na placach budowy. Nadzory budowlane warszawa jest jednym z działów administracji. Para się on w szczególności dokonywaniem różnorodnego typu inspekcji oraz kontroli i realizuje zadania, które to obejmują wykorzystywanie budynków. Nadzory budowlane głównie kontrolują jak stosowane i przestrzegane są przepisy obowiązującego prawa budowlanego na placach budowy. Kontrolują również funkcjonowanie organów administracji architektonicznej a dodatkowo budowlanej. Nadzory budowlane zajmują się także analizowaniem przyczyn powstawania katastrof na budowach. Wyróżnić możemy 3 kluczowe organy nadzoru budowlanego. Pośród nich wymieniamy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a także Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Budowę jednorodzinnego domu nadzorujepowiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Inspektor powiatowy jest też organem pierwszej instancji we wszelkich kwestiach, które są związane z nadzorem budowlanym oraz nie zostały przeznaczone wyższym organom instancji. Istnieje także taka postać jak inspektor nadzoru inwestorskiego. To osoba, jaka uczestniczy w procesie budowy a także posiada do tego wszystkie wymagane uprawnienia. Ten inspektor ma funkcję kontrolną nad kierownikiem danej budowy w trakcie wykonywania wszystkich niezbędnych robót na budowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *